ERL liikmesklubidest

Klubid on ratsutamis- ja hobusehuvilisi koondavad ratsaspordikoolid, seltsid, ühingud või ühendused, mille eesmärgiks on ratsaspordi populariseerimine, võistluste korraldamine ja ratsasporditeemaliste projektide läbi viimine, samuti lastele ja noortele vaba aja sisustusvõimaluste pakkumine. Tihti koondub elav klubiline tegevus mingi konkreetse talli juurde. Klubid on sageli sõpruskonnad, kus tuntakse rõõmu koosolemisest ja koos tegemisest.

ERLi liikmeskonda kuulub ca 40 mittetulundusühinguna tegutsevat klubi. Ratsaliidu liikmeks astumiseks tuleb ERL-i juhatuse nimele esitada kirjalik avaldus, milles on kõik ühingu kontaktandmed, täpne nimi, lühend nimest ja koopia registrikaardist. Avaldus peab olema allkirjastatud klubi juhatuse liikme poolt.

ERLi sisseastumismaksu ja aastamaksu suuruse liikmetele kinnitab ratsaliidu üldkogu. Kõik liidu liikmetele (klubidele) kinnitatud maksud peavad olema tasutud enne iga-aastast korralist üldkogu. ERL-i sisseastumismaks on 385 eurot ja aastamaks 320 eurot.

(+372) 6 031 525
info@ratsaliit.ee

Arhiiv
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.