ERLi missioonis seisab hobuse heaolu kõrgel kohal, öeldes, et hobust hoides arendame ratsasporti, loome võimalusi ratsaspordiga tegelemiseks kõige kõrgemal tasemel ja muudame ratsutamise populaarseks.

Eesti Ratsaspordi Liit lähtub hobuse heaolu tagamisel FEI (Rahvusvahelise Ratsaspordi Föderatsiooni) hobuste heaolu tagamise suunistest ja juhendist.


Marlen Vassil on Eesti koolisõitja ning hobuste heaolu ja sotsiaalse litsentsi eestkõneleja Eestis. Hobumaailma Podcasti episoodis räägivad saatejuhid Marleniga, mida saame me täna ära teha, et saaksime ka tulevikus ratsutada. Samuti puudutatakse ratsaspordi jaoks eksistentsiaalseid küsimusi alustades hobuste treenimisest kuni info liikumiseni välja.

FEI HOBUSTE HEAOLU TAGAMISE JUHEND

FEI reeglite kohaselt peavad kõik rahvusvahelised ratsaspordialad järgima FEI hobuste heaolu tagamise juhendit ja tõstma esikohale hobuste heaolu. Hobuse heaolu peab alati olema olulisem sportlike tulemuste saavutamisest või majanduslikest kaalutustest. Hobuse heaolu silmas pidades tuleb järgida järgmisi reegleid:

Üldine heaolu

 1. Hobuse elutingimused: Hobuse pidamistingimused ja söötmine peavad olema kooskõlas parimate hobusepidamistavadega. Puhas ja kvaliteetne hein, sööt ja vesi peavad olema alati kättesaadavad.
 2. Treeningmeetodid: Hobuse treening peab vastama tema füüsilistele võimetele ja vanusele. Hobuse suhtes ei tohi kasutada vägivaldseid või temas hirmu tekitavaid meetodeid.
 3. Rautamine ja varustus: Kapjade hooldus ja rautamine peavad olema tehtud kõrgel tasemel. Varustus peab olema disainitud ja sätitud selliselt, et valu või vigastuse tekkimise oht oleks võimalikult väike.
 4. Transport: Transpordi ajal peavad hobused olema kaitstud võimalike vigastuste ja muude terviseriskide eest. Transpordivahend peab olema ohutu, hästi ventileeritud, hooldatud, korrapäraselt desinfitseeritud ja pädeva juhiga. Transpordi ajal peab hobustega kaasas olema pädev inimene.
 5. Transiit: Kehtivate FEI suuniste kohaselt peavad kõik veod olema hoolega läbi mõeldud ning hobustele tuleb pikema transpordi kestel võimaldada korrapäraseid puhkeperioode ja ligipääsu toidule ja veele.

Võistlusvalmidus

 1. Treenitus ja pädevus: Võistlustel tohivad osaleda ainult vastava treenitusega hobused ja tõestatud pädevusega sportlased. Hobustele peab treeningu ja võistluste vahel võimaldama piisavalt puhkeaega ning pärast transportimist tuleb hobusele tagada lisapuhkus.
 2. Terviseseisund: Ükski võistluskõlbmatuks tunnistatud hobune ei tohi võistelda ega jätkata võistlemist, kahtluse korral tuleb pöörduda veterinaari poole.
 3. Doping ja ravimid: Igasugune dopingu tarvitamine või selle kasutamise kavatsus ning keelatud ravimite kasutamine kahjustab tõsiselt hobuste heaolu ega ole seetõttu lubatud. Pärast mistahes veterinaarset ravi tuleb enne järgmist võistlust anda hobusele piisavalt aega täielikuks taastumiseks.
 4. Kirurgilised protseduurid: Kirurgilised protseduurid, mis ohustavad võistlushobuse heaolu või teiste hobuste või sportlaste ohutust, ei ole lubatud.
 5. Tiined ja hiljuti poeginud märad: Märad ei tohi võistelda pärast neljandat tiinuskuud ja vahetult pärast varsa ilmaletoomist.
 6. Abivahendite väärkasutamine: Hobuse väärkohtlemine loomulike või kunstlike abivahenditega (stekid, kannused jms) pole lubatud.

Üritused ei tohi hobuste heaolu kahjustada

 1. Võistluspaik: Hobuste treenimine ja võistlemine peab toimuma selleks sobival ja ohutul pinnasel. Takistused ja muud võistlustingumused olema loodud hobuste ohutust silmas pidades.
 2. Pinnas: Kõik alad, millel hobused kõnnivad, treenivad või võistlevad, peavad olema disainitud ja hooldatud nii, et vigastuste tekke risk oleks minimaalne.
 3. Äärmuslikud ilmaolud: Võistlused ei tohi toimuda äärmuslikes ilmastikutingumustes, mis võivad ohustada hobuste heaolu. Võistluse järel peavad hobustele olema ette valmistatud jahutusvõimalus ja -vahendid.
 4. Tallitingimused võistluste ajal: Tallid peavad olema turvalised, hügieenilised, mugavad, ventileeritud ning hobuste tüübile ja iseloomule vastava suurusega. Pesemisalad ja vesi peavad olema alati kättesaadavad.

Hobuste humaanne kohtlemine

 1. Veterinaarravi: Üritusel peab alati olema olemas veterinaariaalane kompetents. Kui hobune saab võistluste ajal vigastada või on kurnatud, peab sportlane võistluse kohe katkestama ja hobusele tuleb teha veterinaarne kontroll.
 2. Suunamiskeskused: Vajaduse korral tuleb hobune edasiseks diagnoosiks ja raviks transportida kiirabiga lähimasse asjakohasesse raviasutusse. Vigastatud hobusele tuleb enne transportimist võimaldada vajalik ravi.
 3. Võistlusvigastused: Võistlusvigastuste esinemissagedust tuleb jälgida. Et vigastusi minimeerida, tuleb hoolikalt jälgida võistluspaiga pinnasetingumusi, võistlemise sagedust ja muid riskitegureid.
 4. Eutanaasia: Piisavalt tõsiste vigastuste korral võib olla vajalik hobuse eutaneerimine, kuid see peab toimuma veterinaari poolt nii kiiresti kui võimalik, et kannatusi minimeerida.
 5. Pensionil hobused: Hobuseid tuleb mõistvalt ja humaanselt kohelda ka pärast nende aktiivse võistluskarjääri lõppu.

Haridus

 1. FEI kutsub kõiki ratsaspordiga tegelevaid inimesi üles omandama võimalikult kõrge haridustase, mis puudutab võistlushobuste hooldamist ja kasvatamist.
Siinset hobuste heaolu tagamise juhendit võidakse aeg-ajalt muuta ning kõik arvamused ja ettepanekud on teretulnud. Erilist tähelepanu pööratakse uutele uurimistulemustele. FEI innustab heaolu-uuringute edasist rahastamist ja toetamist.

(+372) 6 031 525
info@ratsaliit.ee

Arhiiv
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.