Organisatsioon

Eesti Ratsaspordi Liit (edaspidi ERL) on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on ratsaspordi ja ratsutamise arendamine ning sellealase tegevuse koordineerimine ja üldistamine Eestis. ERLi liikmeteks on ratsaspordi klubid, mis koondavad omakorda ratsasportlasi, hobuseomanikke, treenereid, ametnikke jt. ratsaspordiga tegelevaid või sellest huvitunud inimesi.

ERL ühendab ratsaspordi ja ratsutamisega tegelevaid (või sellist tegevust propageerivaid ja arendavaid) klubisid, ratsaspordikoole, seltse, ühinguid ja teisi isikuid ning esindab nende huvisid Eestis, Rahvusvahelises Ratsaspordi Föderatsioonis (FEI) ja mujal, väljaspool Eestit.

ERL toetab oma tegevusega kvaliteetsete harrastamisvõimaluste pakkumist kõikidele ratsaspordiga tegelevatele inimestele olenemata nende motivatsioonist, võimetest ja võimalustest. Ratsasport on uute oskuste omandamise, isikliku arengu ja elukvaliteedi tõusu allikas. ERL peab oluliseks kaitsta ratsaspordi traditsioone ja väärtusi.

ERLi kõrgemaks organiks on ERLi Üldkogu, mille kaudu klubid juhivad ERLi strateegilisi otsuseid ja tegevuse suundi. ERLi üldkogu valib iga 4 aasta tagant vähemalt 5-liikmelise ratsaliidu juhatuse, mille korralised koosolekud toimuvad ühe korra kalendrikuu jooksul. Ratsaliidu juhatus võtab tööle peasekretäri, kes omakorda komplekteerib tegevjuhtkonna.

Ratsaspordi võistlusalade arendamine ja spordispetsiifiliste otsuste tegemiseks on ratsaliidus moodustatud:

  • Klubide nõukogu. Koguneb iga kalendriaasta sügisel järgneva hooaja kalenderplaani, võistlus-sarjade, tiitlivõistluste jms. küsimuste arutamiseks.
  • Võistlusalade komiteed, mis koosnevad võistlusalade spetsialistidest, treeneritest, võistluste korraldajatest.

(+372) 6 031 525
info@ratsaliit.ee

Arhiiv
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.