Treenerikutse taotlemine

Treenerikutse taotleja peab läbima tasemekoolitused. Täiendkoolitusi arvestatakse kutse taastaotlemisel.
Tasemekoolitused on ülikoolide juures toimuvad üldosakoolitused ja eriosakoolitus, mida korraldab Eesti Ratsaspordi Liit. 
Kõikide koolituste kohta leiab infot lehelt Ratsanet.ee.  Ülikoolide juures korraldatavad üldosakoolitused on leitavad Sport.ee lehelt.
Ülikoolid korraldavad üldosakoolitusi aastaringselt kõikidele tasemetele, eriosakoolitust korraldab Ratsaliit üks kord aastas kevadeti.
Eriosa tasemekoolituse korraldamise ja kehtivuse dokument on leitav lehe lõpus 👇
Üld- ja eriosakoolituste koolitustunnid lisavad Spordiregistrisse nende koolituste korraldajad ja tunnistusi väljastatakse ainult juhul, kui koolitusel osaleja selleks kirjalikult soovi avaldab.

Hindamiskomisjonil on õigus täpsustada kutse taotlemise eeltingimusi ja nõudeid kooskõlastades need eelnevalt EOK kutsekomisjoniga.

EKR - 3 tase, abitreener

Taotlemine spetsialiseerumisel: ratsutamine

 • vanus vähemalt 18 aastat;
 • abitreeneri, tase 3 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 30 tundi ja spetsialiseerumise erialal – spordialal vähemalt 30 tundi;
 • viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi);
 • soovitavalt keskharidus ja spordiala harrastuse kogemus.
Ratsutamistreenerite hindamiskomisjoni täpsustatud eeltingimused:
 • ERL Rohelise Kaardi (RK) omamine ja RK väljaandmise koolituse läbimine;
 • ratsutamise oskus tasemetel: koolisõit LRaskem , takistussõit 110 cm, maastikusõidu oskus. Vähemalt ühe nimetatud ratsaspordiala fikseeritud tulemus Ratsanetis vajalikul tasemel;
 • 4-6 kuu jooksul peale tasemekoolitust treeneri õppepraktika läbimine (sh.rühmatreeningute juhendamine) ja mentortreeneri kirjalik soovitus;
 • soovituslikult õpilaste olemasolu

EKR - 3 tase, abitreener

Taotlemine spetsialiseerumistel: rakendisport, kestvusratsutamine, voltižeerimine

 • vanus vähemalt 18 aastat;
 • abitreeneri, tase 3 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 30 tundi ja spetsialiseerumise erialal – spordialal vähemalt 30 tundi;
 • viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi);
 • soovitavalt keskharidus ja spordiala harrastuse kogemus.
Ratsutamistreenerite hindamiskomisjoni täpsustatud eeltingimused:
 • ERL Rohelise Kaardi (RK) omamine ja RK väljaandmise koolituse läbimine;
 • valitud spetsialiseerumisel tegutsemine, mis on tõendatav taotleja või tema õpilaste fikseeritud tulemustega;
 • ratsutamise oskus tasemetel: koolisõit A tase , takistussõit 80 cm, maastikusõidu oskus. Vähemalt ühe nimetatud ratsaspordiala fikseeritud tulemus Ratsanetis vajalikul tasemel;
 • 4-6 kuu jooksul peale tasemekoolitust õppepraktika läbimine hindamiskomisjoni poolt määratud mentortreeneri juhendamisel

EKR - 4 tase, nooremtreener

Taotlemine spetsialiseerumisel: ratsutamine

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:

          I
 • keskharidus;
 • abitreeneri, tase 3 kutse omamine;
 • nooremtreeneri, tase 4 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 50 tundi;
 • spetsialiseerumise erialal – spordialal vähemalt 50 tundi; 
 • viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi); 
 • vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreeneri, tase 3 kutsetasemel;
  II
 • kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus;  
 • koolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses või vähemalt nooremtreeneri, tase 4 erialase tasemekoolituse läbimine, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel;
 • viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi).
Ratsutamistreenerite hindamiskomisjoni täpsustatud eeltingimused:
 • vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreeneri, tase 3 kutsetasemel;
 • enamus õpilasi omavad ERL Rohelist Kaarti;
 • õpilased osalevad ERL kalenderplaani võistlustel

EKR - 4 tase, nooremtreener

Taotlemine spetsialiseerumistel: rakendisport, kestvusratsutamine, voltižeerimine
Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:
         I
 • keskharidus;
 • abitreeneri, tase 3 spetsialiseerumisega kutse omamine;
 • nooremtreeneri, tase 4 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 50 tundi;
 • spetsialiseerumise erialal – spordialal vähemalt 50 tundi;
 • viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi);  
 • vähemalt 1-aastane erialane töökogemus spetsialiseerumisega abitreeneri, tase 3 kutsetasemel;
  II
 • kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus;  
 • koolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses või vähemalt nooremtreeneri, tase 4 erialase tasemekoolituse läbimine, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel;
 • viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi).
Ratsutamistreenerite hindamiskomisjoni täpsustatud eeltingimused:
 • vähemalt 1-aastane erialane töökogemus spetsialiseerumisega abitreeneri, tase 3 kutsetasemel;
 • enamus õpilasi omavad ERL Rohelist Kaarti; 
 • õpilased osalevad ERL kalenderplaani võistlustel

EKR - 5 tase, treener

Taotlemine spetsialiseerumisel: ratsutamine

Treeneri, tase 5 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:
        I
 • keskharidus; 
 • nooremtreeneri, tase 4 kutse omamine;
 • abitreeneri ja nooremtreeneri tasemekoolitustele kogumahus 160 tundi treeneri, tase 5 tasemekoolitus läbimine spordi üldainetes mahus 70 tundi;
 • spetsialiseerumise erialal – spordialal tasemekoolituse läbimine vähemalt 70 tundi; 
 • viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi);
 • erialane katkematu töökogemus abitreeneri, tase 3 ja nooremtreeneri, tase 4 kutsetasemel viimase 3 aasta jooksul.
          II
 • nooremtreener, tase 4 kutse omamine;
 • vähemalt 1 aastane töökogemus antud tasemel; 
 • kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus;
 • erialane koolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses või treener, tase 5 erialase tasemekoolituse läbimine, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel;
 • viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)
        III
 • kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus;
 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses või treener, tase 5 erialase tasemekoolituse läbimine, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel;
 • viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi);
 • vähemalt 1-aastane erialane töökogemus.
Ratsutamistreenerite hindamiskomisjoni täpsustatud eeltingimused:
 • ühe või mitme ratsaspordiala suunitluse määramine (takistussõit, koolisõit, kolmevõistlus)
 • õpilased omavad ERL Rohelist Kaarti;
 • õpilaste hulgas on järgusportlasi;
 • õpilased osalevad ERL kalenderplaani ja soovitavalt tiitlivõistlustel

EKR - 5 tase, treener

Taotlemine spetsialiseerumisel:  rakendisport, kestvusratsutamine, voltižeerimine
Treeneri, tase 5 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:
        I
 • keskharidus;
 • nooremtreeneri, tase 4 spetsialiseerumisega kutse omamine;
 • abitreeneri ja nooremtreeneri spetsialiseerumistega tasemekoolitustele kogumahus 160 tundi treeneri, tase 5 tasemekoolitus läbimine spordi üldainetes mahus 70 tundi;
 • spetsialiseerumise erialal – spordialal tasemekoolituse läbimine vähemalt 70 tundi;
 • viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi);
 • erialane katkematu töökogemus spetsialiseerumisega abitreeneri, tase 3 ja nooremtreeneri, tase 4 kutsetasemel viimase 3 aasta jooksul.
          II
 • nooremtreener, tase 4 spetsialiseerumisega kutse omamine;
 • vähemalt 1 aastane töökogemus antud  spetsialiseerumisega tasemel;
 • kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus;
 • erialane koolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses või treener, tase 5 erialase tasemekoolituse läbimine, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel;
 • viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)
        III
 • kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus;
 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses või treener, tase 5 erialase tasemekoolituse läbimine, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel;
 • viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi);
 • vähemalt 1-aastane spetsialiseerumisega erialane töökogemus.
Ratsutamistreenerite hindamiskomisjoni täpsustatud eeltingimused:
 • õpilased omavad ERL Rohelist Kaarti;
 • õpilaste hulgas on järgusportlasi;
 • õpilased osalevad ERL kalenderplaani ja soovitavalt tiitlivõistlustel

EKR - 6 tase, vanemtreener

Taotlemine spetsialiseerumisel: ratsutamine, s.h.  rakendisport, kestvusratsutamine, voltižeerimine
Vanemtreeneri, tase 6 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:
          I
 • treeneri, tase 5 kutse omamine;
 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel;
 • viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi);
 • kokku vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul tasemetel abitreener, tase 3, nooremtreener, tase 4 ja treener, tase 5;
  II
 • treeneri, tase 5 kutse omamine;
 • vähemalt 3-aastane erialane töökogemus antud tasemel;
 • kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus;
 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel;
 • viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi).
Ratsutamistreenerite hindamiskomisjoni täpsustatud eeltingimused:
 • treenerite koolitajana või mentortreenerina tegutsemine või õpilased osalevad EMV-l ja RV tasemel;
 • vähemalt kahe (2) EKR-6 või kõrgema taseme ratsutamistreeneri soovitus
Treenerikutse taotlemise eeltingimused Eriosa tasemekoolituse kord

(+372) 6 031 525
info@ratsaliit.ee

Arhiiv
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.