EKR kutsetasemetest

Vastavalt spordiseadusele on treener isik, kellel on treenerikutse kutseseaduse tähenduses.
Alates 2013. aasta novembrist kehtivad Eestis järgmised treenerite kutsestandardid:
EKR* kutsetaseVarasem kutseTreeneri
kutsenimetus
3Treener Iabitreener
4Treener IInooremtreener
5Treener III
treener
6Treener IVvanemtreener
7Treener Vmeistertreener
8-eliittreener
*EKR - Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistik (2008 kutseseadus)

Abitreener (kutsetase 3), EKR-3

On omandanud kutsealased oskused ja teadmised enamasti kutsealase väljaõppega. Ta täidab tööülesandeid ühetaolistes olukordades ning võib vajada juhendamist.

Nooremtreener (kutsetase 4), EKR-4

On omandanud kutsealased oskused ja teadmised enamasti kutsealase väljaõppe ja praktilise treeneritööga. Ta täidab tööülesandeid erisugustes olukordades ning töötab enamasti iseseisvalt.

Treener (kutsetase 5), EKR-5

On omandanud kutsealased oskused ja teadmised enamasti kutsealasel õppe ja pikaajalise treeneritööga. Ta täidab tööülesandeid erisugustes olukordades ja kõrgendatud saavutusnõuete nimel elukvaliteedi tõstmise eesmärgil või sportliku konkurentsi tingimustes. Treener omab valmisolekut erialaste teadmiste edasiandmiseks huvitatud osapooltele ning vastutab treeningtööks vajalike ajaliste ja tehniliste vahendite kasutamise ja treenerite omavahelise töökorralduse eest.

Vanemtreener (kutsetase 6), EKR-6

On enamasti omandanud kutsealased oskused ja teadmised kombineeritult kõrgema erialase formaalõppe ja kutsealase koolitusega ning pikaajalise ja tulemusliku treeneritööga. Ta täidab analüüsimist ja otsustamist eeldavaid tööülesandeid ettearvamatutes olukordades ja sportliku konkurentsi või tervise erinõuete tingimustes. Vanemtreener vastutab erialaste teadmiste edasiandmise eest huvitatud osapooltele ning juhib terviklikuks treeningprotsessiks vajalike ressursside kasutamist ja treenerite omavahelist töökorraldust.

(+372) 6 031 525
info@ratsaliit.ee

Arhiiv
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.