Treenerid

Spordiseaduse kohaselt on treener sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses.

Treenerikutseid antakse kuuel tasemel ja nõuded on sätestatud kutsestandardis.

Eestis on õigus treeneritele kutse andmiseks Eesti Olümpiakomiteel, igapäevaselt tegeleb treenerikutse, treenerite koolituse jms küsimustega EOK sihtasutus: Spordikoolituse ja -Teabe SA.

Kutsestandardi kohaselt on treener liikumisharrastuse ja spordispetsialist, kes juhib käitumisharjumuste kujundamise ja kehaliste ning vaimsete harjutuste abil inimese tervist toetavate ja sportlike eesmärkide saavutamist. Treeneri ülesanne on sportlike ja kehaliste võimete terviklik, tulemuslik ja ohutu arendamine. Treener täiendab oma teadmisi ja oskusi regulaarselt ning jagab oma kogemusi ka kolleegidega. Sealjuures on oluline treenerite eetikakoodeksi järgimine ning oskus olla treenitavatele eeskujuks.

Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega hindamiskomisjonid, mis kontrollivad taotleja vastavust tasemenõuetele, korraldavad kutseeksami ja teevad ettepaneku kutse andmiseks EOK treenerite kutsekomisjonile.

Eesti Ratsaspordi Liit on partner Erasmus+ akrediteeritud õpirände konsortsiumis 2022 - 2027. 

Rohkem infot: https://www.spordiinfo.ee/Erasmus-opirande-akrediteering-2022-2027-2

(+372) 6 031 525
info@ratsaliit.ee

Arhiiv
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.