26.04 2023 Kasulikku Sündmused

2023 FEI spordifoorumi olulisemad teemad 

24.-25. aprillil toimus Lausanne's järjekordne ratsaspordi foorum, kus FEI liikmesriikide esindajad arutasid hetkel olulisi teemasid. Sports Forum (SF) on FEI Peaassamblee kõrval iga-aastane teine suur ülemaailmne kogunemine, kus osalevad riikide spordimanagerid ja juhid ning toimub arutelu erinevate ratsaspordi teemade üle. Eesti Ratsaspordi Liitu esindas FEI spordifoorumil juhatuse liige Siim Nõmmoja ja tegi kokkuvõtte olulisematest teemadest. 👇

Foto autor: FEI

Esimene päev algas ratsaspordi eetika ja hobuste heaolu komisjoni (Equine Ethics and Wellbeing Commission) raportiga, mis omakorda oli tihedalt seotud ka sotsiaalse litsentsi (Social Licence to Operate – SLO) teemadega. Raport tugines mitmetele uuringutele ratsaspordi kogukonna ja 14 riigi publiku sees laiemalt. Ratsaspordi kogukond jagunes omakorda uuringutes FEI-ga seotud ja -mitteseotud gruppideks.

 67% küsitletud publikust vastas, et nad on mures hobuste heaolu ja nende kasutamise pärast spordis. 67% avalikkusest ka ei usu, et hobustele enamik ajast sport meeldib ja seda arvab ka 50% ratsaspordiga tegelevatest vastajatest. Uuringus toodi välja ka 33 ühist teemat, mille komisjon koondas seejärel kuue prioriteetse fookusvaldkonna alla. Oluline on märkida, et ratsakogukonna suhtlus mängib võtmerolli hobuste heaoluteemalise avaliku diskursuse muutmisel. Samuti on tähtis, et FEI, riiklikud alaliidud, ametnikud ja teised ratsaspordi kogukonna liikmed teeksid koostööd ja kasutaksid ühist väärtuste keelt. Tuleb ühiselt kokku leppida, mis on "hea hobuse elu" mõiste taga. Saalist tõsatus küsimus, kuidas me mõõdame hobuse positiivset emotsiooni, head tuju või mentaalset valmidust võistluseks, kuna praegune uurimus keskendub peamiselt negatiivsetele heaolunäitajatele. Teema kokkuvõtteks võib öelda, et on ainult aja küsimus, kui need teemad hakkavad mõjutama ka Eesti hobukogukonda.

Teine teema puudutas FEI IT arendusi ja olemasolevaid võimalusi. Kõik erinevad lahendused on leitavad FEI HUBE keskkonnast. Praktilise poole pealt võib siin soovitada FEI uut varustuse äppi, mis annab sportlastele praktilise võimaluse vaadata, milline varustus, riietus jne. on rahvusvaheliselt ratsaspordis lubatud ja milline mitte. Kõik FEI äpid on leitavad SIIT.

Esimese päeva lõpus räägiti ka Pariisi 2024 OM-i ettevalmistustest ja stardimaksude ning auhinnarahade teemadel. Rahamured on nii FEI võistluste korraldajatel, kui ka sportlastel. Mõlemad on häiritud viimase aja tugeva inflastiooni mõjust. Meile võib huvi pakkuda ka see, et FEI-l on plaan kaotada senine Šveitsi frangi põhine arvestus ja minna üle europõhisele arvepidamisele. Võimalik, et teiseks arvestusvaluutaks FEI võistlustel saab USD.

Lõpetuseks veel üks soovitus ka kohalikele võistluste korraldajatele. FEI andis välja jätkusuutliku võistluste korraldaja käsiraamatu uue trüki (FEI Sustainability Handbook for Event Organisers). Kõik, kes on korraldanud või plaanivad korraldada heal tasemel ratsavõistlust, võiksid ka korra sellele pilgu peale visata.

Kõik spordifoorumi materjalid on leitavad SIIT.

Loe lisaks

${ i18n('all_news') }

(+372) 6 031 525
info@ratsaliit.ee

Arhiiv
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.